21 december 2016 Els Gonthier

Time out tegen pesten

 Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waar jongeren ook in de sport mee te maken kunnen krijgen. Vaak brengt het emotionele of fysieke gevolgen met zich mee of vermindert de sportprestatie of de motivatie om te sporten.

 

Het bestuur van Uilenspiegel HV is zich ervan bewust dat er aandacht moet gaan naar pesten en er een pestbeleid moet worden gevoerd in de club.  Om deze reden heeft de club zich geëngageerd voor ‘Time out’ tegen pesten. Uilenspiegel HV gaat voor een Top-sportomgeving en zegt Time Out tegen Pesten ! En onze handbalvereniging zet zich hier mee al eerste Antwerpse sportclub op de kaart.

De ondersteuning van TOP-acties zal er voor zorgen dat er op een doelgerichte manier een beleid kan worden uitgewerkt specifiek naar het pesten.  Door deze campagne gaat de club  in 2017 een  volledig uitgewerkt ‘Time out’ tegen pesten-beleid voeren.

De campagne ‘Time out tegen pesten‘, gelanceerd op 26 januari 2016,  pakt pesten aan en wil de sportsector informeren, stimuleren en ondersteunen om actief aan een pestvrije sportomgeving te werken..

Met het TOP-plan werkt de sportwereld samen aan 5 doelstellingen

  • het uitdragen van een gemeenschappelijke visie op pesten,
  • het creëren van draagvlak voor een pestvrije sportomgeving,
  • het voorkomen van pesten,
  • het goed en kordaat reageren op een pestgeval en
  • het nemen van concrete acties om te zorgen voor een duurzame pestvrije sportomgeving.

Het hele jaar door worden 6 concrete TOP-acties gelanceerd om te groeien tot een pestvrije sportorganisatie. Per actie krijgt de club informatie, praktische tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan in onze sportclub en zo het hele parcours af te leggen!