Week tegen pesten 17-24/02

Week tegen pesten 17-24/02
15 februari 2017 Els Gonthier

Jaarlijks wordt in de week voorafgaand aan de krokusvakantie de Vlaamse Week tegen Pesten gehouden. Van 17 tot 24 februari vindt editie 2017 plaats. Tijdens deze editie zegt heel de sportsector Time Out tegen Pesten.

Ook HV Uilenspiegel staat mee op de TOP-kaart en zet zijn  schouders mee onder een pestvrije sport.

Meer info : https://topindesport.be/