G-handbal

First Night Owls tournament een schot in de roos …

First Night Owls tournament een schot in de roos …

Ladiesnight verzet van 16/12 naar zaterdag 17/03

Ladiesnight verzet van 16/12 naar zaterdag 17/03

Vinger aan de pols 2017

Vinger aan de pols 2017

Uilenspiegel = handbal voor iedereen = ook G-handbal

Handbal is een leuke ploegsport, waarbij het de bedoeling is de bal in het doel van de tegenstander te werpen. Het is ook een complete sport: lopen, springen, werpen maar vooral samen spelen zijn de rode draad van het spelletje.

Handbalclub Uilenspiegel is een club die iedereen de mogelijkheid wil bieden handbal op zijn/haar niveau te spelen, hetzij recreatief, hetzij competitief, hetzij topsport. Daarom zijn we in oktober 2015 gestart met G-handbal .Handbal voor kinderen van 6 tot 16 jaar met een verstandelijke beperking en/of ASS.

We voorzien een exclusieve werking en een inclusiewerking in overleg met ouders en trainers.

Interesse? Je kan contact opnemen met onze jeugdsportwerker, Patrick De Mot. Die kan al wat meer uitleg geven. We maken daarna graag een afspraak om de specifieke behoeften/ noden van je kind te leren kennen en onze ploeg wat ruimer voor te stellen.  Je kind kan dan enkele weken komen proberen of het klikt.  Onze trainsters  zien je graag komen.

Trainingsmomenten en trainers

Zaterdag 11u00-12u00 in sporthal De Bist

Patrick

Katrijn

Marleen

Hanne