Handbal in Vlaanderen blijft groeien

Handbal in Vlaanderen blijft groeien
6 februari 2020 Els Gonthier

De handbalsport in Vlaanderen kende het voorbije jaar een mooie groei.
En Uilenspiegel doet het goed !

Uit cijfers van de Vlaamse Hanbalvereniging blijkt dat het ledenaantal in 2019 met 362 personen toenam. Voor het eerst in het bestaan van
de Vlaamse Handbalvereniging werd de kaap van de 8000 leden overschreden. Het Antwerpse Uilenspiegel Wilrijk HV is met 452 leden de grootste club van Vlaanderen. Vorig jaar mocht het 63 leden meer begroeten in vergelijking met 2018, de grootste stijging qua ledenaantal.

Hier mogen we apetrots op zijn ! Dankzij de inzet van meer dan 150 vrijwilligers kunenn we dit samen waar maken ! Dikke merci aan iedereen die zijn steentje bijdraagt !