Veel beterschap Beau !

Veel beterschap Beau !
28 november 2018 Els Gonthier

Tijdens de wedstrijd Meeuwen Uilenspiegel in Liga 1 is Beau Bortolin zwaar ten val gekomen en gekwetst geraakt. Dit leidde tot een opname in het ziekenhuis en het stopzetten van de match.
Ondertussen is Beau aan de beterhand maar is hij nog steeds opgenomen in het ziekenhuis.
Omdat er veel vragen zijn bij iedereen die Beau kent proberen we via deze post wat info te geven.

27 november.Vandaag een moeilijke dag voor Beau met onder andere een operatie. Beau is stabiel en het lijkt goede kant uit te gaan. Bezoek is nog niet aan de orde.

29 november . Beau is gespot op een hometrainer ūüôā
De hele uilenspiegelfamilie wenst Beau een vlot herstel toe !

Beau en zijn familie vragen sereen om te gaan met hetgeen gebeurd is.

Hoe kent dit incident een vervolg binnen onze federatie, de VHV , Vlaamse handbalvereniging?

In gevolge de incidenten tijdens de wedstrijd Meeuwen-uilenspiegel zullen de scheidsrechters een verslag schrijven over het verloop van deze wedstrijd.
Dit verslag bezorgen zij aan de VHV  ( Vlaamse handbalvereniging) die dit zal overmaken aan de bondsprocureur. Deze zal beslissen welke initiatieven dienen genomen te worden en of er een sportcomité zal worden bijeengeroepen.

Bijgevolg is het duidelijk dat er tot op heden nog geen enkele uitspraak of beslissing werd genomen en we dus dienen te wachten op de beslissing van de bondsprocureur, sportcomité.

Het Uilenbestuur