Vanuit onze organisatie publiceren wij regelmatig foto’s en video’s al dan niet voorzien van geluidsopnames op de clubwebsite, op andere sociale media, op publicaties, nieuwsbrieven, brochures e.d.. Deze opnames worden tijdens de activiteiten van Uilenspiegel HV vzw opgenomen. Mogelijk bent u ook op één van deze opnames te herkennen.

Omdat we ieders privacy willen respecteren willen we zorgvuldig omgaan met dit beeld- en geluidsmateriaal en dit enkel gebruiken in het kader van het informeren over onze werking en de promotie van onze organisatie. Bovendien plaatsen we geen beeldmateriaal dat  iemand schade kan berokkenen en worden er geen namen bij foto’s en video’s geplaatst noch worden betrokkenen getagd met hun account op sociale media.

Met bijgevoegd formulier wensen we bijgevolg uw toestemming vragen voor het verwerken van beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt door of in opdracht van Uilenspiegel handbalvereniging vzw, waarop u afgebeeld staat.

Deze toestemming geldt alleen voor

  1. foto’s en video’s die door Uilenspiegel handbalvereniging vzw of in onze opdracht worden gemaakt.
  2. geluidsopnames die door Uilenspiegel handbalvereniging vzw of in onze opdracht worden gemaakt.

Beeld- en geluidsmateriaal, gemaakt door derden tijdens activiteiten van onze organisatie, valt uiteraard buiten onze verantwoordelijkheid. We gaan er echter vanuit dat deze partijen ook terughoudend zijn bij het gebruik van dat beeld- en geluidsmateriaal.

 

Toestemming publicatie beeld- en/of geluidsmaterial