Naam sportvereniging Uilenspiegel Handbalvereniging vzw
Zetel van de vereniging Sanderusstraat 30, 2018 Antwerpen
Organisatievorm VZW
Correspondentie- en facturatieadres Kemmelbergstraat 11 bus 302, 2600 Berchem
BTW-nummer/ondernemingsnummer BE0410806183
Contact Contactformulier
RPR Antwerpen